Pravidla soutěže

 

  • Správně odpověď vyhrává. Uhodne-li více účastníků, vyhrává ten, kdo odpověděl nejdříve (myšleno, kdy byla odpověď doručena). Organizátor neodpovídá za technické problémy v rámci doručování zpráv. Neuhodne-li nikdo, vyhrává ten, kdo byl nejblíže správné odpovědi. Bude-li nejblíže více účastníků, vyhrává ten, který byl nejblíže a odpověděl nejdříve (myšleno, kdy byla odpověd doručena).
  • Účastník soutěže musí vyplnit všechny otázky včetně kontaktní emailové adresy, na kterou mu bude zaslána informace o výhře a výsledky průzkumu po vyhodnocení. Neúplně vyplněný dotazník bude vyloučen ze soutěže.
  • Pokud účastník soutěže vyplní dotazník vícekrát, bude vyřazen ze soutěže.
  • Účast v soutěži ani výhru nelze jakkoli vymáhat.
  • Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit či upravit pravidla soutěže či soutěž zcela zrušit bez udání důvodu a náhrady.
  • Výherce bude prostřednictvím zadané emailové adresy informován o výhře a způsobu jejího předání. Výherce je povinen si výhru převzít do 1 měsíce ode dne oznámení, v opačném případě výhra propadá. Organizátor neodpovídá za vady věci.
  • V případě výhry souhlasí účastník se zveřejněním svého jména, města bydliště, a fotografie z předání výhry.
  • Vyhodnocení výsledků soutěže a určení výherců bude probíhat v roce 2017. Právní vztahy vyplývající z této soutěže se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

 

Správcem osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s. IČ: 22729283, se sídlem Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice. Vložením emailu uděluje účastník soutěže výslovný souhlas se zasláním výsledků průzkumu a informací (obchodních sdělení) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti („Zákon“).

 

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů pište na info@asacr.cz.